picture-2600 (2) (1)
picture-2600 (6)
picture-2600 (1)
New_1_04-11-2017_175226 (1)
Paard met conny (1)
picture-2600 (5)
picture-2600 (2)

De paden op, de lanen in.

De paden op, de lanen in.
Mocht je onderweg ongeregeldheden tegenkomen, dan kun je dat melden op:

https://www.meldpuntroutes.nl/


Hieronder vind je links naar navigatie apps waar je je voordeel mee kunt doen.

Deze pagina is nog lang niet af. Er zullen nog meer routes op geplaatst worden.

Vragen of opmerkingen kun je op het contactformulier plaatsen.


Digitale routes die al zijn uitgezet en die je op je mobiel of gps kunt laten navigeren:


Via Visit-Zuid-Limburg


https://www.visitzuidlimburg.nl/zoekresultaten/?q=menroutes


Via Ruiterenmennen


https://www.ruiterenenmennen.nl:


Rondje van Tienhovenmolen


Via Routeyou


https://www.routeyou.com/nl-nl:


https://www.routeyou.com/nl/group/view/50877/mennen-in-zuid-limburg


Rondje Ingber- Van Tienhovenmolen


Rondje Walem-1


via KNHS


https://www.buitenrijden.nl/routes/


https://www.buitenrijden.nl/paardenvakanties/?query=province:limburg;

Privacyverklaring Menvereniging Mergelland


Menvereniging Mergelland draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die door u is verstrekt te allen tijde vertrouwelijk wordt behandeld en uitsluitend wordt gebruikt voor het voeren van een correcte ledenadministratie en het realiseren van het doel van de vereniging.


Deze gegevens worden nimmer aan derden verstrekt dan uitsluitend na uw schriftelijke toestemming. Uw e-mailadres wordt door de vereniging alleen gebruikt voor toezending van informatie over verenigingsactiviteiten van onze eigen vereniging en ons bekende verenigingen met welke regelmatige samenwerking plaatsvindt.


U kunt te allen tijde een verzoek indienen voor inzage, correctie en/of het verwijderen van uw persoonsgegevens.


Onze website bevat foto’s waarop leden (en hun minderjarige kinderen) zichtbaar kunnen zijn. Mocht u tegen herkenbaarheid bezwaar hebben, dan worden deze beelden op uw verzoek verwijderd.


Uw gegevens worden niet langer bewaard dan voor de doeleinden, waarvoor zij zijn verworven, noodzakelijk is.


U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.