picture-2600 (2) (1)
picture-2600 (6)
picture-2600 (1)
New_1_04-11-2017_175226 (1)
Paard met conny (1)
picture-2600 (5)
picture-2600 (2)

Lidmaatschap


Onze leden wonen in Zuid-Limburg en zijn afkomstig uit alle geledingen van de samenleving. We worden allemaal gedreven door enthousiasme voor het mennen met paarden van alle rassen: Welsh, Fries, KWPN en verschillenden van ons rijden met Freibergers. We zijn veelal recreatief bezig en vinden het belangrijk om bewust met het mennen bezig te zijn. Als jou dit aanspreekt, neem je contact met ons op en word je zelf lid!

Wellicht wil je ook je koetsiersbewijs halen!


Als je actief lid bent en wedstrijden wilt rijden,


is het verplicht ook lid te worden van de KNHS :

Het ontstaan van Menvereniging Mergelland Epen.


In het najaar van 1985 zijn we met 4 koetsen naar Kasteel in Mheer geweest. Een gezelligheidsrit ( Dhr. J. Meijs, Dhr J. Dingen, Dhr A.Franssen, Dhr. G. Schmeets ). We waren in totaal met 10 personen.We hadden de paarden in de stallen van het kasteel geplaatst en we gingen in het er tegenovergelegen café iets eten en drinken.Daar ontstond het idee om een menvereniging op te richten voor de gezelligheid.Daarna is dat eigenlijk blijven sluimeren tot eind augustus 1988. Toen zijn we weer bij elkaar geweest om daad bij woord te voegen.Op 12 augustus 1988 is er een brief opgesteld om aan de paardenliefhebbers te zenden. Zoals hieronder beschreven:Beste sportvrienden, We zijn met enkele paardenvrienden op het idee gekomen om een onderlinge vereniging van aangespannen paarden op te richten om zodoende wat meer contact te krijgen en eventueel wat ritten te organiseren.De bedoeling is om op 3 september 's avonds om 20.00 uur in Hotel Peerboom te Epen samen te komen om over deze en andere dingen eens van gedachten te wisselen. Als er onder u vrienden nog geïnteresseerden zijn, dan zijn ze van harte welkom.Voorlopige contactpersonen: Dhr.J. Bessems, Dhr.A. Franssen, Dhr.J. Dingen, Dhr.J. Meijs en Mevr. L. Dingen.

Zodoende was de Menvereniging Mergelland Epen ontstaan op 3 september 1988.


De eerste presentatie was toen op zondag 23 oktober 1988. Een paardenzegening en plezierrit, na terugkeer op het terrein kreeg eenieder een kop soep, kop koffie met broodje en drankjes. Op 16 november 1988 werd er een avond gehouden. Daar kwam Dhr. Velstra spreken en er werd een video gedraaid, waarna er vragen gesteld konden worden. In februari 1989 is er een mencursus georganiseerd, waaraan 16 leden deelnamen. Daarna werden onderlinge wedstrijdjes georganiseerd met hindernissen en kegeltjes rijden. In 1990 werd toen besloten om een heuse bondsmarathon te organiseren. Dit heeft tot en met 2001 met succes plaatsgevonden. Toen hadden we 150 leden. In 2002 is de laatste oefenmarathon geweest.


Vanaf 2002 is er een doorstart geweest na een splitsing in de vereniging. "Menvereniging -Mergelland " bleef en organiseerde kleine euregionale wedstrijdjes waarbij dus deelnemers uit ook Duitsland en België voor leuke contacten zorgden die jammer genoeg weer verwaterden, doordat o.a. kartrekkers kwamen te overlijden. De laatste wedstrijd vond plaats in 2006 in St. Geertruid. Vervolgens kwam de nadruk op gezelligheid te liggen en werden er jaarlijks in ieder geval een sterrit, paardenzegening en barbecue georganiseerd; leden konden meedoen aan paardenuitjes en info-avonden op paardengebied.


Het laatste decennium wordt vanuit het bestuur uit gestimuleerd om mee te doen aan dressuurlessen en vaardigheidclinics. Ook wordt getracht nieuwe leden te werven door het aanbieden van mencursussen om het koetsiersbewijs te halen.


Anno 2023 telt de vereniging ongeveer 50 leden.


Ga hier naar de extra pagina over de beginjaren van onze vereniging.

Privacyverklaring Menvereniging Mergelland


Menvereniging Mergelland draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die door u is verstrekt te allen tijde vertrouwelijk wordt behandeld en uitsluitend wordt gebruikt voor het voeren van een correcte ledenadministratie en het realiseren van het doel van de vereniging.


Deze gegevens worden nimmer aan derden verstrekt dan uitsluitend na uw schriftelijke toestemming. Uw e-mailadres wordt door de vereniging alleen gebruikt voor toezending van informatie over verenigingsactiviteiten van onze eigen vereniging en ons bekende verenigingen met welke regelmatige samenwerking plaatsvindt.


U kunt te allen tijde een verzoek indienen voor inzage, correctie en/of het verwijderen van uw persoonsgegevens.


Onze website bevat foto’s waarop leden (en hun minderjarige kinderen) zichtbaar kunnen zijn. Mocht u tegen herkenbaarheid bezwaar hebben, dan worden deze beelden op uw verzoek verwijderd.


Uw gegevens worden niet langer bewaard dan voor de doeleinden, waarvoor zij zijn verworven, noodzakelijk is.


U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

E-mail adres: info@menvereniging-mergelland.nl

secretariaat: p/a Julianastraat 52 6285AK Epen

Telefoonnr.: 043-4551882 / 06-13530562

IBAN nummer: NL88 RABO 0114 4904 81

BIC RABONL 2U

Het bestuur

Lucy Sleddens-Post

Voorzitter

De liefde voor paarden begon op mijn dertiende toen bij ons aan de overkant een nieuwe manege werd gebouwd in Rijswijk en ik daar ook ging rijden. Nadat wij 25 jaar geleden naar Limburg kwamen werd die passie weer aangewakkerd en na kennismaking met de Freibergers werd het dus een mencursus (ook tweespan) en volgde onvermijdelijk in 2007 weer een paard in de familie, gevolgd door een tweede in 2012. Nu rijd ik met veel plezier door de Limburgse heuvels en zit ik met enthousiasme in het bestuur van de menvereniging!

Zus Ramakers

Secretaris(KNHS)/Penningmeester

Al jaren lid van de vereniging en kent als secretaris het klappen van de zweep!

Leonie Dingen

Bestuurslid

Al vanaf het begin zeer betrokken bij de menvereniging!

Marijke Machielsen

Bestuurslid

Al 6 jaar men ik met veel plezier met mijn Freiberger Gamilla door het heuvelland! En 3 jaar met Galaway erbij in het tweespan.