picture-2600 (2) (1)
picture-2600 (6)
picture-2600 (1)
New_1_04-11-2017_175226 (1)
Paard met conny (1)
picture-2600 (5)
picture-2600 (2)

Dressuurlessen 2024 door Stan van Eijk - een half uur per aanspanning

Data: 13 april, 25 mei, 15 juni, 13 juli, 10 aug en een dag in september

tijdstip

locatie

Robert

9.00

Gronsveld

Jo Crombach en Hedwig

9.45

Terhorst

Etienne en Nick

11.00

Bergenhuizen

Ger

12.30

Elkenrade

Lucy

13.15

Walem

Karin en Yvonne

14.00

Voerendaal

Bij verhindering svp TIJDIG met Stan bellen; er kan altijd worden
ingehaald,het liefst op een volgende zaterdag een uur rijden. Mocht het weer spelbreker zijn,
dan kan met Stan een andere datum worden afgesproken. We zijn er altijd
uitgekomen en dat zal dit jaar niet anders zijn.

Privacyverklaring Menvereniging Mergelland


Menvereniging Mergelland draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die door u is verstrekt te allen tijde vertrouwelijk wordt behandeld en uitsluitend wordt gebruikt voor het voeren van een correcte ledenadministratie en het realiseren van het doel van de vereniging.


Deze gegevens worden nimmer aan derden verstrekt dan uitsluitend na uw schriftelijke toestemming. Uw e-mailadres wordt door de vereniging alleen gebruikt voor toezending van informatie over verenigingsactiviteiten van onze eigen vereniging en ons bekende verenigingen met welke regelmatige samenwerking plaatsvindt.


U kunt te allen tijde een verzoek indienen voor inzage, correctie en/of het verwijderen van uw persoonsgegevens.


Onze website bevat foto’s waarop leden (en hun minderjarige kinderen) zichtbaar kunnen zijn. Mocht u tegen herkenbaarheid bezwaar hebben, dan worden deze beelden op uw verzoek verwijderd.


Uw gegevens worden niet langer bewaard dan voor de doeleinden, waarvoor zij zijn verworven, noodzakelijk is.


U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.