picture-2600 (2) (1)
picture-2600 (6)
picture-2600 (1)
New_1_04-11-2017_175226 (1)
Paard met conny (1)
picture-2600 (5)
picture-2600 (2)

Koetsiersbewijs

Beste aspirant-menner,


Wil je het koetsiersbewijs halen? Voor een voor jezelf, je groom en paard(en) veilige rit is een gedegen basiskennis van het mennen onontbeerlijk! Het toenemende verkeer en ‘korte lontjes’ kunnen onderweg voor vervelende situaties zorgen en komen goed aangeleerde vaardigheden en kennis zeker van pas.


Menvereniging Mergelland organiseert al een paar jaar cursussen voor enkel- en dubbelspan. Bij belangstelling voor het volgen van de cursussen enkelspan/dubbelspan 2024 kun je je melden bij het secretariaat."


De cursussen enkel- en dubbelspan worden gegeven volgens het Achenbach-systeem en bestaan uit 10 (4-5 voor dubbelspan) theorie-avonden en minimaal 15 praktijklessen. De cursus wordt gegeven vanuit de Stichting Recreatie Ruiter en levert na het goed afleggen van het examen een levenslang geldend koetsiersbewijs op.


Voor 2023 bedragen de kosten voor de enkelspancursus € 525 exclusief examengeld ad € 100,-, de dubbelspancursus kost € 450 exclusief € 100,- examengeld (examengeld bestaat uit o.a. kosten examinator, administratiekosten SRR, afgifte koetsiersbewijs). Voor deelname aan de cursus dien je lid te zijn/worden van onze vereniging (contributie € 25,- per kalenderjaar + éénmalig inschrijfgeld van € 25,-).


In het cursusgeld zijn begrepen: theorie-avonden (koffie/thee etc.), gebruik overig cursusmateriaal, gebruik van en onderricht aan mentoestel, alle praktijklessen met gebruik van paarden en koetsen. Tijdens het examen is het dragen van helm/cap met driepuntssluiting verplicht.


Voor verdere informatie: info@menvereniging-mergelland.nl of 06-51857656 (Lucy Sleddens).


De cursus enkelspan 2023 is inmiddels van start gegaan.Koetsiersbewijs behaald!


enkelspanners Vera Boumans, Daisy de Bruijn, Lea Balliel en Karen Winkelman en dubbelspanners: Meity Naebers en Frank Geelen behaalden hun koetsiersbewijs in oktober 2022

Daisy Rosario, Daisy Clemens-Heuten, Tamara Mulders-Aerts, Meity Engelen-Naebers, Nathalie van Wieringen, Jos Peeters en Frank Geelen haalden 31 oktober 2021 hun koetsiersbewijs enkelspan.


Pepper en Juliëtte tekenden voor de paardenkrachten.

Praktijklessen voor het menbewijs enkelspan najaar 2021

Eerste praktijkles voor het menbewijs enkelspan, voorjaar 2019:

Praktijklessen voor het menbewijs tweespan:

Deze 8 kanjers zijn afgelopen zondag 8 september jl. allemaal geslaagd voor hun menexamen enkelspan (Ludi, Myrthe, Henny, Sandra, Hedwig en Enoah), en tweespan (Marijke en Martha). Hier komt vast nog wel een gezellige gezamenlijke rit en samenzijn van. Menvereniging Mergelland feliciteert jullie als organisator van harte en wenst jullie allemaal veel menplezier in de toekomst.

Privacyverklaring Menvereniging Mergelland


Menvereniging Mergelland draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die door u is verstrekt te allen tijde vertrouwelijk wordt behandeld en uitsluitend wordt gebruikt voor het voeren van een correcte ledenadministratie en het realiseren van het doel van de vereniging.


Deze gegevens worden nimmer aan derden verstrekt dan uitsluitend na uw schriftelijke toestemming. Uw e-mailadres wordt door de vereniging alleen gebruikt voor toezending van informatie over verenigingsactiviteiten van onze eigen vereniging en ons bekende verenigingen met welke regelmatige samenwerking plaatsvindt.


U kunt te allen tijde een verzoek indienen voor inzage, correctie en/of het verwijderen van uw persoonsgegevens.


Onze website bevat foto’s waarop leden (en hun minderjarige kinderen) zichtbaar kunnen zijn. Mocht u tegen herkenbaarheid bezwaar hebben, dan worden deze beelden op uw verzoek verwijderd.


Uw gegevens worden niet langer bewaard dan voor de doeleinden, waarvoor zij zijn verworven, noodzakelijk is.


U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.