Menvereniging-Mergelland
Mennen in het mooie heuvelland

Koetsiersbewijs

Beste aspirant-menners,

Voor het veilig mennen en het behalen van een menbewijs is een gedegen opleiding belangrijk. Menvereniging Mergelland is blij dat er in Zuid Limburg weer een cursus voor het behalen van het menbewijs gegeven kan worden en heeft Marjel Swagers bereid gevonden deze cursus te verzorgen.

Zij is gediplomeerd instructrice enkelspan, dubbel- en meerspan en jarenlang als zodanig aan de Rimburgerhoeve verbonden geweest. De cursus wordt gegeven vanuit de Stichting Recreatie Ruiter en levert na het goed afleggen van het examen een levenslang geldig menbewijs op.

De cursus (volgens het Achenbach-systeem) bestaat uit 10 theorie-avonden en 15 praktijklessen met ervaren aanspanningen. De theorie-avonden vinden plaats in groepsverband te Schinnen; de praktijklessen deels daar en deels in Walem (tussen Valkenburg en Klimmen). De kosten van de cursus enkelspan bedragen € 475,00 (2019) en voor de tweespancursus € 350,00 (2019). Voor deelname aan de cursus dient u wel lid te zijn/worden van onze vereniging (contributie € 20,00 per jaar en een éénmalig inschrijfgeld van € 25,00).

In het cursusgeld zijn inbegrepen: alle instructie-uren, examengeld, cursusmateriaal, gebruik aanspanningen, onderricht aan en gebruik van mentoestellen, koffie/thee etc. tijdens de theorielessen.

Voor verdere informatie en aanmelding : info@menvereniging-mergelland.nl of 06-51857656 (Lucy Sleddens).

Eerste praktijkles voor het menbewijs enkelspan:

Praktijklessen voor het menbewijs tweespan: