Menvereniging-Mergelland
Mennen in het mooie heuvelland

Koetsiersbewijs

Beste aspirant-menners,

I.v.m. corona gaat de mencursus dit jaar niet door en zal hoogstwaarschijnlijk starten in januari 2021.( behoudens onvoorziene omstandigheden zoals een tweede corona-uitbraak natuurlijk)

Wil jij het koetsiersbewijs halen?

Na het met succes afleveren van 8 nieuwe, enthousiaste menners in 2019, organiseert Menvereniging Mergelland ook in 2020 cursussen voor het behalen van het koetsiersbewijs voor enkel- en dubbelspan. Net als in 2019 is Marjel Swagers bereid gevonden deze opleidingen te verzorgen. De cursus wordt gegeven vanuit de Stichting Recreatie Ruiter en levert na het goed afleggen van het examen een levenslang geldig koetsiersbewijs op.

De cursus (volgens het Achenbach-systeem) bestaat uit 10 theorie-avonden en 15 praktijklessen met ervaren paarden en goed materiaal. De theorie-avonden vinden plaats in Schinnen; de praktijklessen deels daar en deels in Walem (tussen Valkenburg en Klimmen).

De kosten voor de cursus enkelspan gaan € 525,- bedragen. Dit komt doordat de kosten voor het hoefbeslag behoorlijk zijn gestegen dit jaar en dat zal natuurlijk volgend jaar niet anders zijn. Voor deelname aan de cursus dient u lid te zijn/worden van onze vereniging (contributie € 20,00 per jaar en een éénmalig inschrijfgeld van € 25,00).

In het cursusgeld zijn inbegrepen: alle instructie-uren, examengeld, cursusmateriaal, gebruik aanspanningen, onderricht aan en gebruik van mentoestellen, koffie/thee etc. tijdens de theorielessen.

Voor verdere informatie en aanmelding: info@menvereniging-mergelland.nl of 06-51857656 (Lucy Sleddens).


Eerste praktijkles voor het menbewijs enkelspan, voorjaar 2019:

Praktijklessen voor het menbewijs tweespan:


Deze 8 kanjers zijn afgelopen zondag 8 september jl. allemaal geslaagd voor hun menexamen enkelspan (Ludi, Myrthe, Henny, Sandra, Hedwig en Enoah), en tweespan (Marijke en Martha). Hier komt vast nog wel een gezellige gezamenlijke rit en samenzijn van. Menvereniging Mergelland feliciteert jullie als organisator van harte en wenst jullie allemaal veel menplezier in de toekomst.