Menvereniging-Mergelland
Mennen in het mooie heuvelland

Koetsiersbewijs

Beste aspirant-menners,

Voor het veilig mennen en het behalen van een menbewijs is een gedegen opleiding belangrijk en u heeft aangegeven hierin geïnteresseerd te zijn. Menvereniging Mergelland is blij dat er in Zuid Limburg weer een cursus voor het behalen van het menbewijs gestart kan worden en heeft Marjel Swagers bereid gevonden deze cursus te verzorgen. Zij is gediplomeerd enkel-, twee- en meerspan instructrice en jarenlang als zodanig aan de Rimburgerhoeve verbonden geweest. De cursus wordt gegeven vanuit de Stichting Recreatie Ruiter en levert na het goed afleggen van het examen een levenslang geldig menbewijs op.

De cursus (volgens het Achenbach-systeem) bestaat uit 10 theorie-avonden en 15 praktijklessen met ervaren aanspanningen. De theorie-avonden gaan plaatsvinden bij Marjel Swagers thuis aan de Hommerterweg 6 te Schinnen; de praktijklessen vinden deels daar en deels plaats in Walem (tussen Valkenburg en Klimmen). De kosten van de cursus bedragen € 475,00. Voor deelname aan deze cursus dient u wel lid te zijn/worden van onze vereniging (lidmaatschap € 20 per kalenderjaar; uw lidmaatschap gaat dan in per 1 januari 2019, maar wij nodigen u wel alvast van harte uit om aanwezig te zijn bij onze Algemene Ledenvergadering op woensdag 21 november 2018 om 20.00 uur in het verenigingslokaal van Hotel-Café Peerboom aan de Wilhelminastraat 11 te Epen).

In het cursusgeld zijn inbegrepen: alle instructie-uren, examengeld, cursusmateriaal, gebruik aanspanningen, onderricht aan en gebruik van mentoestellen, koffie/thee etc. tijdens theorielessen.

De theorielessen starten op dinsdag 15 januari 2019 (en vervolgens alle 9 dinsdagen daarna) om 20.00 uur en eindigen rond 22.00 uur. Tijdens de eerste theorieles wordt in overleg met alle cursisten de examendatum besproken. De praktijklessen beginnen rond de derde week van maart, afhankelijk van ieders mogelijkheden.

Aanmelden svp vóór 15 november bij info@menvereniging-mergelland.nl. U ontvangt dan de benodigde formulieren.

Met hartelijk mengroeten en graag tot ziens, Lucy Sleddens

Voor verdere vragen: 06-51857656