Menvereniging-Mergelland
Mennen in het mooie heuvelland

E-mail adres: info@menvereniging-mergelland.nl

secretariaat:  p/a Julianastraat 52  6285AK  Epen

Telefoonnr.: 043-4551882 / 06-13530562

IBAN nummer: NL88 RABO 0114 4904 81

BIC RABONL 2U

Lidmaatschap

Onze leden wonen in Zuid-Limburg en zijn afkomstig uit alle geledingen van de samenleving. We worden allemaal gedreven door enthousiasme voor het mennen met paarden van alle rassen: Welsh, Fries, KWPN en verschillenden van ons rijden met Freibergers. We zijn veelal recreatief bezig en vinden het  belangrijk om bewust met het mennen bezig te zijn. Als jou dit aanspreekt, neem je contact met ons op en word je zelf lid!Wellicht wil je ook je koetsiersbewijs halen!

Als je actief lid bent,

is het verplicht ook lid te worden van de KNHS :

Het ontstaan van  Menvereniging Mergelland Epen.

In het najaar van 1985 zijn we met 4 koetsen naar Kasteel in Mheer geweest.  Een gezelligheidsrit ( Dhr. J. Meijs, Dhr J. Dingen, Dhr A.Franssen, Dhr. G. Schmeets ).We waren in totaal met 10 personen.We hadden  de paarden in de stallen van het kasteel geplaatst,en we gingen in het er tegenovergelegen cafe iets eten en drinken.Daar kwam het idee om een menvereniging op te richten voor de gezelligheid.Daarna is dat eigenlijk blijven sluimeren tot eind augustus 1988.  Toen zijn we weer bij elkaar geweest om daad bij woord te voegen.Op 12 augustus 1988 is er een brief opgesteld om aan de paarden liefhebbers te zenden. Zoals hieronder beschreven:Beste sportvrienden, We zijn met enkele paardenvrienden op het idee gekomen om een onderlinge vereniging van aangespannen paarden op te richten om zodoende wat meer contact te krijgen en eventueel wat ritten te organiseren.De bedoeling is om op 3 september 's avonds om 20.00 uur in Hotel Peerboom te Epen samen te komen om over deze en andere dingen eens van gedachten te wisselen.  Als er onder u vrienden nog geïnteresseerden zijn, dan zijn ze van harte welkom.Voorlopige contactpersonen: Dhr.J. Bessems, Dhr.A. Franssen, Dhr.J. Dingen, Dhr.J. Meijs en Mevr. L. Dingen.Zodoende  was  de Menvereniging Mergelland Epen ontstaan  op 3 september 1988.    De eerste presentatie was toen op zondag 23 oktober 1988.  Een paardenzegening en plezierrit, na terugkeer op het terrein  kreeg eenieder een kop soep, kop koffie met broodje en drankjes.  Op 16 november 1988 werd er een avond gehouden.  Daar kwam Dhr. Veldstra spreken en er werd een video gedraaid,  daarna konden er vragen gesteld worden.  In februari 1989 is er een mencursus georganiseerd, waaraan 16 leden deelnamen.  Daarna werden onderlinge wedstrijdjes georganiseerd met hindernissen en kegeltjes rijden.  In 1990 werd toen besloten om een heuse bondsmarathon te organiseren.  Dit heeft tot en met 2001 met succes plaatsgevonden. Toen hadden we 150 leden.  In 2002 is de laatste oefenmarathon geweest.  In 2008 is er weer gestart met de eerste oefenmarathon.

Het bestuur

Lucy Sleddens-Post
Wiel Prevoo
Zus Ramakers
Leonie Dingen
Marijke Machielsen