Menvereniging-Mergelland
Mennen in het mooie heuvelland

 Welkom op onze website!

Ook op Facebook hebben wij een pagina!


NIEUWSBRIEF MENVERENIGING “MERGELLAND” EPEN, november 2018

Beste leden,

Nog nagenietend van een lange zomer hebben wij inmiddels de najaarsvergadering van 21 november alweer achter de rug, evenals de men-vaardigheidsclinic van zaterdag 17 november.

 Na de vergadering is ook dit jaar een film, gemaakt door Marijke, getoond van de verrichtingen van de menners die de dressuurlessen van Stan volgen en aansluitend had Marijke ook nog kans gezien om ons de capriolen tijdens de vaardigheidsclinic te tonen. Dit alles natuurlijk weer onder deskundig commentaar van Stan.

 Er hebben zich ook nieuwe leden gemeld en hopen wij volgend jaar op dezelfde voet door te gaan. In ieder geval sluiten wij het jaar 2018 qua activiteiten af.

 Zoals de meesten inmiddels weten wordt via onze vereniging het geven van een cursus voor het menbewijs opgestart. Inmiddels zijn er genoeg cursisten om die cursus te starten, maar er is zeker nog meer plaats. Zeg het voort!

 Hoewel er begin januari ongetwijfeld weer een volgende nieuwsbrief verschijnt met het programma voor 2019, moeten wij nu al beginnen met de organisatie van de schriktraining, die gegeven wordt op de derde of vierde zondag in januari in de manege te Margraten. Er hebben zich al gegadigden gemeld. Het is een training met paard aan de hand of onder het zadel; leer je (men)paard en je eigen invloed daarop kennen! Zeker interessant.

 Zodra de definitieve datum bekend is, volgt nader bericht.

 Rest ons alle leden en hun dierbaren alvast een mooie feestmaand toe te wensen.

 Groetend, het bestuur